车标下面带字母!一汽-公共新款迈腾申报图

近日,我们从工信部网站取得一组一汽-公共新款迈腾申报图 。新车在外不雅部门转变较年夜 ,视觉上加倍精美。动力方面新车没有转变,仍然搭载1.4T和2.0T策动机,传动匹配7速双聚散变速箱。

外不雅方面 ,新车前格栅内部设计有所变更,镀铬装潢晋升了前脸的精美度 。另外,新车前包抄造型也有所调剂 ,加倍动感一些。据悉,矩阵式LED年夜灯将会配备在高配车型上。

尾部方面,新车一样在多处细节长进行了调剂 。可以看到 ,新车尾灯组内部布局进行了调剂 ,另外新车的双边单出排气样式也有所改变。不外尾部最年夜的亮点是“MAGOTAN”英文标识被移至中心,看起来更上档次一些。同时,新车还供给多种样式轮圈供选择 。

动力系统部门 ,新车没有转变,仍然搭载1.4T和2.0T低/高功率策动机,此中1.4T策动机最年夜功率110kW ,峰值扭矩250Nm ;2.0T低功率策动机最年夜功率137kW,峰值扭矩320Nm;2.0T高功率策动机最年夜功率162kW,峰值扭矩350Nm 。传动方面 ,新车匹配7速双聚散变速箱。

首页-深圳市宇微机械科技有限公司
【读音】:

jìn rì ,wǒ men cóng gōng xìn bù wǎng zhàn qǔ dé yī zǔ yī qì -gōng gòng xīn kuǎn mài téng shēn bào tú 。xīn chē zài wài bú yǎ bù mén zhuǎn biàn jiào nián yè ,shì jiào shàng jiā bèi jīng měi 。dòng lì fāng miàn xīn chē méi yǒu zhuǎn biàn ,réng rán dā zǎi 1.4Thé 2.0Tcè dòng jī ,chuán dòng pǐ pèi 7sù shuāng jù sàn biàn sù xiāng 。

wài bú yǎ fāng miàn ,xīn chē qián gé shān nèi bù shè jì yǒu suǒ biàn gèng ,dù gè zhuāng huáng jìn shēng le qián liǎn de jīng měi dù 。lìng wài ,xīn chē qián bāo chāo zào xíng yě yǒu suǒ diào jì ,jiā bèi dòng gǎn yī xiē 。jù xī ,jǔ zhèn shì LEDnián yè dēng jiāng huì pèi bèi zài gāo pèi chē xíng shàng 。

wěi bù fāng miàn ,xīn chē yī yàng zài duō chù xì jiē zhǎng jìn háng le diào jì 。kě yǐ kàn dào ,xīn chē wěi dēng zǔ nèi bù bù jú jìn háng le diào jì ,lìng wài xīn chē de shuāng biān dān chū pái qì yàng shì yě yǒu suǒ gǎi biàn 。bú wài wěi bù zuì nián yè de liàng diǎn shì “MAGOTAN”yīng wén biāo shí bèi yí zhì zhōng xīn ,kàn qǐ lái gèng shàng dàng cì yī xiē 。tóng shí ,xīn chē hái gòng gěi duō zhǒng yàng shì lún quān gòng xuǎn zé 。

dòng lì xì tǒng bù mén ,xīn chē méi yǒu zhuǎn biàn ,réng rán dā zǎi 1.4Thé 2.0Tdī /gāo gōng lǜ cè dòng jī ,cǐ zhōng 1.4Tcè dòng jī zuì nián yè gōng lǜ 110kW,fēng zhí niǔ jǔ 250Nm;2.0Tdī gōng lǜ cè dòng jī zuì nián yè gōng lǜ 137kW,fēng zhí niǔ jǔ 320Nm;2.0Tgāo gōng lǜ cè dòng jī zuì nián yè gōng lǜ 162kW,fēng zhí niǔ jǔ 350Nm。chuán dòng fāng miàn ,xīn chē pǐ pèi 7sù shuāng jù sàn biàn sù xiāng 。